You can't pour from an empty 
cup.
Take care of yourself first

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Onze praktijk verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en voldoet aan de nieuwe wet.

Privacy is een heel belangrijk thema voor ons.
Omdat wij persoonlijke gegevens van mensen verwerken, is het voor ons van het grootste belang dat uw privacy ten alle tijden wordt gewaarborgd.

Wij vinden het belangrijk dat u er gerust op kunt zijn dat we zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In dit privacybeleid willen we u laten weten hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens we vastleggen en waarom, hoe we zorgen dat uw gegevens veilig zijn en uw rechten met betrekking tot uw data.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Recht tot inzage
Alle persoonsgegevens die we van u verwerken, mag u inzien en aanpassen.

Recht tot vergeten
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we u natuurlijk altijd weten waarom we uw gegevens niet kunnen wissen.

Cliënten
U bent cliënt als u contact met ons opneemt om gebruik te maken van onze diensten.
U bent dan met een hulpvraag bij ons gekomen en wij hebben u, indien mogelijk, ingepland bij een van ons.
Hiervoor deelt u met ons persoonlijke gegevens zoals hulpvraag, contactgegevens (naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer) en gegevens over uw gezondheid.
Deze gegevens hebben we nodig om ervoor te zorgen dat wij de juiste hulp kunnen bieden en daarnaast voor de administratieve en financiële afhandeling.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we uw gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Uw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij anders vermeld.

Wat doen we met uw gezondheidsgegevens?
In de basis hebben we deze gegevens nodig om te bepalen welke vaardigheden de behandelaar nodig heeft om u te ondersteunen bij uw hulpvraag. Zodra wij een afspraak voor u maken worden deze gegevens gebruikt om ons voor te bereiden op het eerste gesprek.

Wat doen we met uw NAW-gegevens?
In de basis worden deze gegevens gebruikt voor de administratieve en financiële afhandeling van de geboden zorg. Het kan zijn dat we in het incassotraject uw gegevens bijvoorbeeld delen met het incassobureau.


Wat doen we met uw e-mailadres?
Deze gebruiken we om met u te kunnen communiceren. Tijdens en na de behandeling krijgt u een verzoek om de behandeling te evalueren.

Waar blijft uw data?
Alle data bewaren wij binnen Nederland tenzij anders vermeld. Persoonsgegevens die nodig zijn voor een lopende behandeling blijven gedurende de behandeling bewaard in het Digitaal Coach Dossier, daarin staat een medisch dossier gekoppeld, dit wordt een jaar na afsluiting van de behandeling gearchiveerd echter hiervoor geldt een bewaarplicht van 20 jaar.

Websitegebruikers
Als websitegebruiker verstrekt u veel minder gegevens aan ons. Toch is het belangrijk om ook, wanneer u enkel onze site gebruikt, te weten welke data er wordt opgeslagen en waarom. Hier vind u dan ook alles over hoe wij omgaan met de data van websitegebruikers.

Cookies
Cookies worden gebruikt om de werking van internetpagina's te verbeteren. Zo gebruiken wij een webstatistieken cookie om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien welke pagina’s slecht worden bezocht en hierop actie ondernemen.
In uw browser kunt u instellingen voor cookies aanpassen, dit is mogelijk voor elke gebruiker en computer. Meer informatie over cookies en instellingen is te vinden op www.allaboutcookies.org

Google Analytics
Om de websitestatistieken in te zien maken wij gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website. Voor het gebruik van deze cookie van Google Analytics hoeft geen toestemming gevraagd te worden omdat deze informatie geanonimiseerd is.
Praktijk voor Psychologie  & Natuurgeneeskunde D. Swart
Contact:
Praktijk voor Psychologie & Natuurgeneeskunde
De Ronde Tocht 7
1507 CC  Zaandam
T. +31 (0)6 - 246 851 67
KVK: 34296042
BTW-Nr: NL002054277.B71