You can't pour from an empty 
cup.
Take care of yourself first

Klachtenbeleid

Als VBAG-zorgverlener ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Ik zou u willen vragen met mij te bespreken waar u ontevreden over bent of wat u anders zou willen, er zou namelijk sprake kunnen zijn van een misverstand.
Vindt u het lastig uw onvrede mondeling te uiten? Dan is het ook mogelijk het schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. 
Meestal lost een goed gesprek uw onvrede of klacht op. 

Als u er samen niet oplossing
Voelt u zich niet in staat om uw klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos een onafhankelijke  klachtenfunctionaris inschakelen. Een klachtenfunctionaris helpt u onder andere bij het verwoorden van uw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar. 
Conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn of haar cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir (het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector) 

Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. 
De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Inzet klachtenfunctionaris
Om de klachtenfunctionaris in te stellen, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.
Of u kunt zelf contact opnemen: via e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. klachtenbemiddeling of per telefoon 06 48445538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw klacht is afgehandeld voor u onbevredigd is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut.

Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht.
Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over zaken over de behandeling die u van uw therapeut krijgt of krijgt. Voorbeeld van de kwaliteit van de behandeling van de manier waarop u bent beoordeeld. Maar ook over een onzekere beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over kapotte/vermiste eigendommen.

TCZ
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 - 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid van een civiel recht. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit? Neem contact op met de VBAG!

Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Meer info  https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/
Praktijk voor Psychologie  & Natuurgeneeskunde D. Swart
Contact:
Praktijk voor Psychologie & Natuurgeneeskunde
De Ronde Tocht 7
1507 CC  Zaandam
T. +31 (0)6 - 246 851 67
KVK: 34296042
BTW-Nr: NL002054277.B71